HoroskopiShqipOfficial në Instagram!

Leximi i filxhanit

Leximi i filxhanit të kafes, ndryshe i njohur si FALL, është praktikuar tradicionalisht në shumë vende të botës nga gratë e familjes, zakonisht në mbledhjet familjare dhe të miqve.

I

IBRIK - përfitim i rëndësishëm, shëndet i mirë

INFERMIERE - Sëmundje.

INICIALE - person që do ta njoftoni

INICIALET - Zakonisht të njerëzve që i njeh. Nëse janë afër një trekëndëshi – inicialet e të huajve.

INKPOT - Një letër, një mesazh.

INSEKT - Ju presin brenga të vogla të cilat do t’i përballoni me sukses. Kjo figurë e paraqitur në maje të filxhanit, ka të bëjë me personalitetin tuaj; kah mesi i filxhanit, me punën dhe biznesin që momentalisht e kryeni; afër fundit, me farefisin dhe miqtë; në fund të filxhanit gjithnjë interpretimi i saj ka të bëjë me familjen.

INSEKTE - vjedhje apo dëm i vogël

Gjej shenjën tuaj

Këtu mund të gjeni shenjën tuaj të horoskopit duke zgjedhur datëlindjën tuaj.

Përshtatja e shenjave