HoroskopiShqipOfficial në Instagram!

Leximi i filxhanit

Leximi i filxhanit të kafes, ndryshe i njohur si FALL, është praktikuar tradicionalisht në shumë vende të botës nga gratë e familjes, zakonisht në mbledhjet familjare dhe të miqve.

SH

SHAH (FIGURë) - Vështirësi në të ardhmen.

SHAKULL - Plane me pengesa.

SHARRë - Dikush punon në drejtim të rrezikimit të interesave tuaja jetike. Nëse është në fund të filxhanit, këto interesa kanë të bëjnë me harmoninë familjare dhe raportet farefisnore. Nëse figura e sharrës paraqitet në momentin e komentimit të dëshirës, atëherë realizimi i kësaj dëshire me çdo kusht tentohet të pengohet nga ndokush.

SHAT - Punë e vështirë drejt suksesit.

SHATëRVAN - Sukses dhe lumturi në të ardhmen.

SHENJTOR - mirëqënie në shtëpi

SHIGJETA - Shumë shpejt mund të pranoni lajme të këqija. Kurrë nuk komentohet si figurë e vetme, por e konkretizuar me figurat tjera që e rrethojnë.

SHIGJETë - Lajme të këqija.

SHISHE - një shishe – kënaqësi, lajme të mira, më shumë shishe – sëmundje

SHKALLë DRURI - Promovim, gradim.

SHKALLëT - Shenjë tejet pozitive. Sukses në çdo drejtim... Përparim në afarizëm, karrierë ... Në përgjithësi, ngritje dhe përballim i problemeve dhe vështirësive jetësore.

SHKëMB - Vështirësi. Probleme të vogla që shpejtë do t’i tejkaloni.

SHKOP - Vizitor

SHKOP PëR KëMBë - Një mysafir.

SHKRONJA Të ALFABETIT - Shpeshherë, varësisht nga rrjedha e kallëzimit dhe figurave që e rrethojnë, shkronjat e alfabetit interpretohen si inicial i ndonjë personi të caktuar, por, në përgjithësi, shkronjat tregojnë një paralajmërim të keq, rrahje, burg, një sëmundje të rëndë, pikëllim...Nëse është figura e shkronjës në maje të filxhanit, atëherë interpretohet si pabesi dhe tradhti.

SHKURRE - Miq të rinj, mundësi të reja.

SHPATë - Dëshpërim, mosmarrveshje, përleshje, grindje...

SHPOR - Një dëshirë e dhënë.

SHPORTë - Nëse është bosh – shqetësime për para. Nëse është e mbushur – një dhuratë. Nëse është e mbushur me lule – sukses social. Nëse është e rrethuar me pika – janë duke ardhur para të papritura. Nëse është afër mbajtëses së filxhanit – një bebe. Në krye të filxhanit – pronësi.

SHQIPONJë - Figurë paralajmëruese e mundësisë së një konflikti me shokun, dashnoren, bashkëshorten, me udhëheqësin në punë, me policinë, gjyqësinë, si dhe me organet tjera shtetërore.

SHQOPë - Fat i mirë.

SHTëPI - Siguri, në krye të filxhanit – sukses në dashuri, në fund të filxhanit – mosmarrveshje në martesë, ndarje.

SHTëPIA - Nëse është kah maja filxhanit- sukses në planin sentimental. Nëse është kah fundi- mospajtime bashkëshortore, konflikte martesore, shkurorëzime... Në përgjithësi - moment i përshtatshëm për planet tuaja.

SHTRAT (KREVETI) - Nëse është i rregulluar, vlerësime të arsyeshme; i parregulluar- probleme të vogla të natyrës personale.

SHTYLLA - Mos u sillni me mendjelartësi dhe prepotencë. Kjo sjellje juaja iu pengon shumë shokëve dhe miqve që ju kontaktojnë. Nëse “lëshoheni në tokë” ju presin ditë të lumura dhe suksese , përparim në jatë.

SHTYLLë - Miq mbështetës.

SHTYLLë DREJTUESE - Thekson shenjën nga e cila është kthyer.

SHTYPJE - mundësi e mirë për punësim

Gjej shenjën tuaj

Këtu mund të gjeni shenjën tuaj të horoskopit duke zgjedhur datëlindjën tuaj.

Përshtatja e shenjave